บริการของเรา SERVICE

พื้นที่ให้เช่าโซนสำนักงาน

พื้นที่ให้เช่าโซนร้านค้า

ให้เช่าห้องประชุม

โรงเรียนภาษาจีนศึกษาเชียงใหม่