ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 
 
รับสมัคร


ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาจีน

คุณสมบัติ
- ชาย หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาทีี่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีน การทำแผนการสอน
   และสื่อการสอนอย่างน้อย 1 ปี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักด้านการสอน
- มีประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างประเทศ
   (สำหรับครูจีน)
- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู<< โปรดคลิก เพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร >>

กรอกข้อมูลส่ง Fax มาที่ 053-220580 หรือ ส่งอีเมล์มาที่ maed@siriphanich.co.th


 

 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.