ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

 โรงเรียนภาษาจีนศึกษา (เชียงใหม่) MANDARIN EDUCATION SCHOOL
                                                                                                                        คลิกเพื่อชมภาพ

ชั้น 2 อาคารศิริพานิช   ถนนห้วยแก้ว   ตำบลสุเทพ   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5322-0525 , 092-7296728 โทรสาร : 0-5322-0580
E-mail: maed@siriphanich.co.th
คลิกเพื่อส่งข้อความ


 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.