ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

 
 
   
            อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ                                     ชั้น 2  อาคารศิริพานิช

 เชิญเข้าสู่โรงเรียนภาษาจีนศึกษา (เชียงใหม่)
เคาร์เตอร์ต้อนรับ
 ชั้นสีแดงไว้สำหรับวางเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ                ห้องอ่านหนังสือและมุมนั่งเล่น
         โซนคอมพิวเตอร์เพื่อค้นคว้าและบันเทิง                มุมโซฟาเพื่อพักผ่อนแบบสบาย ๆ
       มุมเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง      บอร์ดความรู้สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
    บรรยากาศการเรียนการสอนภายในห้องเรียน                       บรรยากาศห้องเรียน
 


 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.