ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

..ความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียน..


สัญลักษณ์โรงเรียน
   
        ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
1. สีแดง
2. สีน้ำเงิน
3. หนังสือและพู่กัน

หมายถึง ความรุ่งโรจน์ของดวงอาทิตย์

หมายถึง ความยิ่งใหญ่แห่งมหาสมุทร
หมายถึง ความรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ซึ่งผสมผสานไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน


ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ
   
Ma-Ed
อ่านว่า
มา-เอ็ด
 
Ma

ย่อมาจาก Mandarin ซึ่งแปลว่า
ภาษาจีนกลาง
 
Ed

ย่อมาจาก Education ซึ่งแปลว่า
การศึกษา


ชื่อย่อ ภาษาจีน
   
อ่านว่า
ฮั่นเจี้ยว
 
ฮั่น     ความหมาย
ภาษาจีน
 
เจี้ยว  ความหมาย
การศึกษา


สรุปความหมายโดยรวมคือ   การศึกษาภาษาจีน
 


 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.