ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

..ตารางหลักสูตร..   หมายเหตุ :
      - สามารถตรวจสอบตารางการเปิดห้องเรียนใหม่ได้ตลอดเวลา
      - จำนวนนักเรียนรับไม่เกิน 15 คน / 1 ห้อง
      - สนใจติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-5322-0525 หรือ ชั้น 2 อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่     


 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.